Welke impact heeft corona op Listen&Learn?

 

Afgelopen maanden ben ik overladen met berichten van bekenden (en onbekenden) over waarom dit DE tijd is voor Listen&Learn, de educatieve streamingdienst voor studenten die ik in 2019 opgericht heb. Ondanks dat ik ze begrijp, is het niet zo simpel. Ik leg je graag uit waarom. 

 

In oktober 2019 leken we een maand na de lancering van Listen&Learn een market fit product gevonden te hebben. Studenten die voor hun tentamen wilde leren door te luisteren naar podcasts bleven binnenstromen en we werden overladen met vraag naar nieuwe content. Dat er behoefte was aan verschuiving binnen klassikaal en systematisch studeren, dat was duidelijk. We bouwden verder, bleven met studenten in gesprek over hun behoefte en ontwikkelden veel nieuwe content. 

 

Toen kwam Corona: scholen gingen op slot, onderwijs verplaatste zich naar een online omgeving en tentamens werden omgebogen. Vanaf dat moment werd ik overladen met berichtjes: ‘dit is het moment voor Listen&Learn! Studenten zitten nu thuis zonder fysieke lessen en leren via podcasts is daar perfect voor!’ 

 

Ik snap deze reactie. Als ik mezelf niet zou zijn en de kennis niet zou hebben die ik inmiddels heb over de markt en de doelgroep, had ik misschien hetzelfde gezegd. Enkel betekende corona in de praktijk voor ons minder contentproductie, een flink aantal opzeggingen en keldering van de luisteractiviteit.

 

Zoals veel dingen op afstand makkelijker lijken dan ze zijn, is het niet zo simpel dat onderwijs zich 1 op 1 verplaatst heeft van de klas naar online.

Hier snijdt het mes aan twee kanten. Docenten moeten een nieuwe manier vinden om kennis te delen, hun studenten bij de les te houden en op enige wijze structuur te bieden. Studenten ervaren veel onduidelijkheid over opdrachten en tentamens, omgeven zich niet langer in een fysiek schoolritme en functioneren niet binnen een stimulerende (sociale) omgeving. 

 

Contentproductie 

70% van de content van Listen&Learn wordt geproduceerd in samenwerking met onderzoekers en docenten. Voor maart 2020 reisden we het land door, van de Universiteit van Amsterdam naar Rijksuniversiteit Groningen. Op een kantoortje vol met stoffige boeken konden we aan een klein tafeltje een hoogleraar interviewen. We reisden van Den Haag en Weesp om in alle rust kennisrijke docenten te spreken. 

 

Dat de mogelijkheid tot reizen wegviel was niet het probleem: dat hadden we al snel opgelost door met online software aan de slag te gaan. De druk op docenten en onderzoekers, het voor hen plotselinge innoveren, het op 100m2 leven en werken met het gezin, het instorten van het studiejaar: daar werd het lastig. We kregen steeds meer mailtjes van gasten: ‘alles online organiseren kost veel tijd en energie, dus een podcast gaat echt even niet lukken’. 

 

Door corona zijn scholen en universiteiten in een enorme digitale innovatie terechtgekomen. Een waar de wereld al lang om vroeg maar die nooit prioriteit was. Innovatie heeft verschillende soorten ruimte nodig, zoals hoofdruimte en experimentele ruimte. Voorheen kozen docenten en onderzoekers zelf of ze deze ruimte wilde maken en waar ze het aan besteedde. Listen&Learn had het voorrecht daar vaak onderdeel van te zijn. Door corona dringt digitale innovatie ieders ruimte binnen en lijkt de ruimte daarmee bij veel docenten (over)vol te zijn. 

 

 

De behoefte van studenten 

In de afgelopen maanden voerde ik daarnaast gesprekken met tientallen Listen&Learn members. Met sommige appte ik dagelijks, met andere ging er een mailtje heen en weer. Wat veel naar voren kwam was de behoefte aan structuur en het verliezen van grip op hun studie. Wanneer de tentamens waren? daar hadden velen geen idee van. Ze willen wel, maar door de uitzichtloosheid van de huidige corona-situatie is het lastig om houvast te zoeken. Het luisteren van podcasts over hun tentamenstof heeft dus geen urgentie: waarvoor zouden ze dat doen? 

 

Een andere reden waardoor de huidige podcasts voor studenten minder interessant zijn geworden, is dat kennis tentamens omgevormd zijn naar essays of take home tentamens. Niet meer stampen en toepassen, maar een week de tijd krijgen om een opdracht te maken. Een deel van de members gebruikt Listen&Learn nog steeds om de stof te begrijpen, maar ook hier mist voor een grote groep een stuk urgentie. Als je toch een week hebt om dat tentamen te maken, kun je van alles op internet opzoeken en met elkaar bespreken. Samen met het gebrek aan motivatie maakt het Listen&Learn niet interessanter. 

 

En nu? 

Als solo bootstrapping founder waren de afgelopen maanden leerzaam, maar ook heel erg moeilijk. Ik vind het belangrijk dat Listen&Learn bestaat omdat ik er overtuigd van ben dat podcasts een hele interessante plek in het onderwijs kunnen krijgen. Maar of dat in de toekomst op dezelfde manier gaat als dat we begonnen zijn? Dat zal de tijd leren. 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0